Menu

Dane kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Iwowem

Iwowe 140
08-412 Borowie
tel. (25) 6854176
e-mail:  spiwowe@poczta.onet.pl

Dokumenty

Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem, zwana dalej „szkołą” jest szkołą publiczną, która w 8-letnim cyklu kształci i wychowuje dzieci.
  2. W szkole jest utworzony oddział rocznego przygotowania przedszkolnego zwany dalej „oddziałem przedszkolnym” oraz Punkt Przedszkolny, zwany dalej „punktem przedszkolnym”.
  3. Siedzibą szkoły jest budynek w Iwowem nr 140.

WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej

w Iwowem

Program wychowawczo - profilaktyczny

Wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoja miejscowością, regionem, ojczyzną

Odnośniki

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Iwowe 140
08-412 Borowie

NIP: 826-18-71-382

[obiekt mapy] Lokalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem